Post-Crash Barcelona: els estudiants d’economia s’organitzen per reclamar més pluralitat en l’ensenyament

Emparant-se en l’embranzida mundial de la iniciativa de les estudiants de la Facultat d’Economia de  la University of Manchester, el mes de maig es va constituir Post-Crash Barcelona. Aquest col·lectiu novell, format per estudiants d’economia i joves economistes pretén donar a conèixer al nostre context la International Student Initiative for Pluralism in Economics (ISIPRebel·lió-a-les-facultats-deconomiaE), una iniciativa universitària internacional que té per objectiu augmentar la pluralitat en els estudis d’economia.

Segons Post-Crash, en aquests darrers anys s’ha produït un allunyament dels plans d’estudi de les facultats d’Economia respecte les condicions objectives que regeixen actualment el món en el que vivim. Per això, plantegen que la docència inclogui més pluralisme en tres sentits: pel que fa a mètodes, teories i disciplines. Es tracta, doncs,
d’ampliar el rang de corrents de pensament econòmic representades en els plans d’estudi de les facultats d’economia.

“No pretenem trobar la resposta perfecta, però està clar que els estudiants tenen molt a guanyar amb la presència en els plans d’estudi de perspectives i idees diverses. El pluralisme no només permetrà enriquir l’ensenyament i la investigació i revitalitzar la disciplina, sinó que comporta també la promesa de posar l’economia de nou al servei de la societat”, afirmen les estudiants de Post-Crash Barcelona en el seu manifest. Mentre altres disciplines abracen la diversitat i ensenyen teories diferents encara que siguin incompatibles entre si, els membres del col·lectiu sostenen que l’economia és presentada com “un cos de coneixement unificat”, com si hi hagués una sola manera de veure el món. “Un pla d’estudis complert ha de promoure una varietat de camps teòrics, des dels enfocament neoclàssics més freqüentment ensenyats, fins als enfocaments freqüentment exclosos, com les escoles clàssiques, post-keynesianes, institucionalistes, ecològiques, feministes, marxistes i austríaques, entre altres”, afirmen.

Actualment, aquest grup es troba més actiu que mai, i des de la seva fundació ha organitzat diversos actes de debat i reflexió públics i jornades de treball. La seva iniciativa, a més, ha tingut una creixent presència als mitjans de comunicació catalans, que s’han fet ressò del col·lectiu i la rellevància de les seves reivindicacions. “Atès que l’economia com a disciplina té avui un impacte pràctic determinant en la vida quotidiana, el compromís amb trencar aquest monopoli intel·lectual és essencial. La idea del pluralisme en l’economia porta aparellada la recuperació dels problemes materials reals de les nostres societats com a centre de la nostra disciplina i, per tant, a contribuir en un debat públic informat sobre el nostre futur com pobles”, apuntava Laura de la Villa, impulsora de Post-Crash Barcelona, en un article publicat a la Revista d’Economia Crítica.

Post-Crash Barcelona està treballant actualment en l’elaboració d’un informe sobre l’estat de l’ensenyament de l’economia a les universitats catalanes. El col·lectiu publica els resultats de les seves activitats i els actes que organitza al seu blog, així com a la pàgina de facebook del col·lectiu.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç:

“Repensar l’economia: el debat creix a les universitats”. Notícia al TN Migdia Tv3 04/01/2015

Anuncis