GEDEF – ESS

Els Grups de treball en Educació per al Desenvolupament a les Facultats (GEDEF) són una iniciativa basada en la integració de l’Educació per al Desenvolupament* (EpD) a nivell curricular, amb l’objectiu que la universitat esdevingui un espai de generació de coneixement crític i de formació d’una ciutadania activa i compromesa amb la superació de les desigualtats socials a escala local i global. Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) “Impulsant l’Educació per al Desenvolupament a la Universitat”, i compta amb dos grups de treball establerts a les Facultats d’Economia i Empresa i Veterinària.

El GEDEF-Economia és el grup de discussió i treball entorn al coneixement i tractament acadèmic de l’Economia Social i Solidària (ESS) a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. El principal objectiu del grup consisteix en introduir continguts afins a les temàtiques d’ESS en els estudis de Grau que s’imparteixen a la Facultat (Graus d’Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia), mitjançant diferents vies d’intervenció.

El grup compta amb representants del professorat, estudiants i entitats socials, per tal de treballar des d’una perspectiva multidisciplinària a l’hora de determinar quines són les millors vies d’integració de l’ESS a nivell curricular. La FAS assumeix el paper de facilitadora dels espais de discussió i ofereix suport a nivell logístic i a la coordinació del grup.

On anem?

L’ESS fa referència a un conjunt d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen sota lògiques democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris. Aquest conjunt d’iniciatives ha guanyat un pes important en la realitat econòmica i social en els darrers anys, contribuint així a la construcció d’una societat més justa i solidària.

Les Nacions Unides destaca la importància d’aquestes iniciatives als nous Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que configuren l’agenda 2030, i estableixen les bases i metes per a la promoció de pràctiques de sostenibilitat tranversals als àmbits econòmic, social, polític i medi ambiental.

En aquest marc, les universitats tenen la oportunitat i la capacitat de sumar esforços i generar un canvi a una escala més gran, contribuint a la formació d’una ciutadania compromesa i capaç d’afrontar els reptes que tenim com a societat. A més, i en tant que les iniciatives d’ESS constitueixen una eina important per a la construcció d’una societat més justa i solidària, és important que la universitat els hi doni protagonisme i presència.

Des del GEDEF de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB es treballa amb la intenció d’integrar l’ESS a nivell curricular, i així, generar una consciència crítica sobre la realitat econòmica global/local i facilitar eines per a la participació i la transformació social. Creiem que les tasques que desenvolupi el GEDEF contribuiran a promoure una universitat activa en la construcció d’una societat compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per afrontar els reptes econòmics i socials d’avui en dia.

Què fem?

L’objectiu del GEDEF – Economia és la introducció de continguts afins a l’Economia Social i Solidaria a nivell curricular per a cada un dels estudis de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Per tal d’assolir aquest objectiu, el GEDEF ha consolidat un grup de treball que es vol estable, i en el que s’estan actualment treballant diferents línies d’acció.

*“L’Educació per al Desenvolupament fa referència a un procés educatiu encaminat a generar consciència crítica sobre la realitat mundial i facilitar eines per a la participació i la transformació social en claus de justícia i solidaritat. L’Educació per al Desenvolupament pretén construir una ciutadania global crítica, políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del planeta” (Celorio,G., Lopez de Munain, A.: Diccionari d’Educació per al Desenvolupament, 2007).

Anuncis